Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Exkurze do Záchranné stanice Pavlov

  • Mgr. Kadlecová Jana

Vloženo: 16. dubna v 17:00

Zobrazeno: 165×

 

V rámci nadcházejícího Týdne Země jsme podnikli výlet do Záchranné stanice Pavlov.

Ve venkovních voliérách jsme měli možnost vidět handicapované ptáky např. výry,

včelojeda, motáka, sovu, krkavce, orla, luňáka, racka, kavku, straku a další. Paní

průvodkyně nám vyprávěla také  o příčinách jejich postižení.

Veselejší byly příhody a vyprávění o veverkách a vydrách.

Odvážní z nás krmili lišáka, ale víme, že v přírodě to nikdy udělat nesmíme.

Dostalo se nám důrazného poučení!

V učebně jsme se pak věnovali mj. povídání o mláďatech volně žijících živočichů,

záchraně poraněných a opuštěných mláďat. Vyzkoušeli jsme si také hru, v jakém

případě volat záchrannou stanici, abychom pomohli zachránit mladý zvířecí život. 

 

Výlet byl skvělý!

 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)