Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

(Tý)den Země u třeťáků

  • Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 1. května v 20:44

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 262×

(Tý)den Země u třeťáků

Během Týdne Země si třeťáci upevňovali znalosti o třídění odpadu, povídali jsme si o plýtvání potravinami, šetření vody i elektřiny. Celý týden jsme zakončili skupinovými pracemi, vy kterých děti zúročily své znalosti. Spolupráci a schopnost komunikovat si žáci natrénovali při tvorbě kooperativního obrazu a hlavně dokázali vytvořil dva hmyzí domečky. Na jejich výrobu jsme použili nasbírané přírodniny, konzervy od potravin a bedýnky od mandarinek. S téměř nulovými náklady se tak nakonec podařilo vytvořit něco užitečného. Na školní zahradě jsme vyhledali vhodná místa a domečky umístili. Teď už zbývá jen trpělivé pozorování toho, kdo se v domcích usídlí.
 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)