Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 3. prosince 2023 v 10:13

Zobrazeno: 309×

 

Příchod adventu se u nás ve škole ohlásí přípravou na vánoční jarmark

a poté prodejem našich výrobků na náměstí,

který je spojen s rozsvícením stromečku.

 

Ráda bych poděkovala dětem, jejich rodinám a p.uč.Víznerové

za podporu při přípravě na tuto akci.

 

Dále všem přeji klidně prožitý čas adventu.

Vaše paní učitelka

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)