Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

ADAPTAČNÍ KURZ šesťáků

  • Ing. Kristýna Kunstová

Vloženo: 18. září 2023 v 17:32

Platnost do: 9. září v 23:59

Adaptačního kurzu se zúčastnilo celkem 18 žáků, z toho 4 nově příchozí ze ZŠ Červené Janovice. Kurz se pořádal především proto, abychom se všichni lépe poznali, utužili třídní kolektiv a bylo nám spolu dobře. Čekalo na nás velké množství aktivit, u kterých jsme museli napínat mozkové závity i svaly a hlavně jsem se museli umět domluvit, dohodnout na různých strategiích a zvládnout plnit úkoly společně.

Odvezli jsme si spoustu krásných zážitků a snad i zkušeností, které budeme umět v budoucnu využít.

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)