Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Třídy ve školním roce 2021/2022

  • Administrátor

Vloženo: 5. září 2022 v 21:06

2021/2022 9.B - Mgr. Petra Pekárková, asistentka Milluše Škrabková

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:12

2021/2022 9.A - Mgr. Kateřina Krulišová, asistentka Eva Kordiaková

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:11

2021/2022 6.B - Mgr. Bc. Aneta Zdeňková, asistentka Monika Tichá

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:09

2021/2022 6. A - Mgr. Miloslava Vykouřilová

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:09

2021/2022 5. třída - Mgr. Vendula Tvrdíková

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:08

2021/2022 4. třída - Mgr. Jana Kadlecová

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:07

2021/2022 2. třída - Mgr. Alena Křenovská

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:06

2021/2022 1.B - Mgr. Marie Vavřincová

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:04

2021/2022 1.A - Mgr. Jana Kulíková, asistentka Jolana Sadílková

Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:03

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)