Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Beseda s cestovatelem T. Kubešem

  • Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 22. prosince 2023 v 16:56

Platnost do: 30. června v 23:59

     Tradiční beseda s cestovatelem T. Kubešem tentokrát proběhla v předvánočním termínu – ve středu 20.12.

     Žáci 4. a 5. třídy se vydali do Afriky na virtuální safari, 6. a 7. ročník objevoval Galapágy a osmáci s deváťáky si doplnili své znalosti o Mongolsku.

Postřehy od žáků:

Před vstupem do NP návštěvníkům kontrolují i podrážky bot, aby do chráněného území nepřinesli semena cizích rostlin.

V přísně chráněných územích se NIC nenechává (včetně exkrementů).

Na galapážských silnicích mají absolutní přednost želvy.

     Děkujeme panu Kubešovi za příjemně strávený čas a za mnoho předaných zkušeností.

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)